Disc & team. Bliv skarp på at målrette din kommunikation og dine budskaber

I serviceafdelingen er kommunikation en af nøglerne til succes. Det handler både om kommunikation med og til kunderne, men også i høj grad den interne kommunikation når der skal samarbejdes med kolleger i afdelingen eller kolleger fra de andre afdelinger.
I Service Diversity Lab er vi DiSC certificerede, og arbejder målrettet med at skabe gode kundedialoger.

Hvorfor arbejde med DiSC?

Der findes ikke 2 der er ens – hverken kunder, medarbejdere eller kolleger. En adfærdsprofil-analyse kan være vejen til endnu mere succes i teamet eller ved kunderne. Udgangspunktet er selvindsigt med forståelse for egne mønstre og hvordan jeg virker på andre. Derpå handler det om at identificere de bagvedliggende psykologiske motiver og drivkræfter for andre menneskers adfærd, og slutteligt om at målrettet kommunikationen – du skal ikke behandle andre som DU gerne vil behandles. De skal behandles som DE gerne vil behandles.

Hvordan kan DiSC hjælpe?

Ved at anvende DISC som et værkstøj i organisationen, åbnes der op for flere forskellige muligheder. Adfærds-profil-analysen kan med fordel anvendes hvis du vil:

  • kende dig selv og arbejde med dine egne styrker og muligheder
  • samarbejde bedre og have et fælles sprog til teamudvikling
  • blive bedre til at spotte kunden, målrette din kommunikation og få mere ud af dine dialoger
  • forstå hvorfor kollegerne i de andre afdelinger ikke gør som du synes de skal gøre

Flere muligheder

Træning af en person: DiSC adfærdsprofil og personlig tilbagelæsning. DISC-adfærdsprofilen sendes til medarbejderen og udfyldes. Herefter gives en 1:1 tilbagemelding til medarbejderen på profilen. Varighed for tilbagemeldingen er ca. 1,5 time.

Træning af flere personer: Alt efter jeres ønsker til arbejdet i afdelingen, er der forskellige muligheder for at træne medarbejderne som team i at anvende DISC værktøjer overfor hinanden, kolleger, i kundeservice eller i mødet med kunden. Vi målretter træningen til jeres kontekst, og sikrer at medarbejderne efter workshoppen er i stand til at anvende DISC som et integreret værkstøj i dagligdagen – overfor kunder såvel som kolleger, i og udenfor egen afdeling.

Tag fat i Dan her, og få en uforpligtende snak om mulighederne for dig eller dit team

Dan Brandt