Transformatorisk lederskab: Styrkelse af UNICEFs telemarketing

UNICEFs telemarketingafdeling oplevede en markant forbedring af resultaterne efter et kursus designet af Sales Diversity Lab, som styrkede mellemledernes sammenhold og salgsledelsesevner, som resulterede i afdelingens bedste resultat nogensinde.

Udfordringen

UNICEFs telemarketingafdeling gennemgik mod slutningen af 2022 en større organisatorisk transformation, som indebar en markant udvidelse af afdelingens bemanding — både på medarbejder- og mellemlederniveau. Her stod det hurtigt klart, at transformationen var afhængig af udvikling af en demoraliseret mellemledergruppe, som var den klare katalysator for afdelingens fremtidige succes. Her var arbejdsgangen præget af en stagneret udvikling, som efterlod dem rorløse og uden grundlæggende forståelse for eget mandat, samt deres fælles påvirkning af arbejdskulturen, så vel som arbejdsmoralen, i afdelingen.

For UNICEF handlede det derfor i høj grad om at hurtigt skabe en fælles forståelse for salgsledelsesmæssige opgaver som coaching og medarbejderudvikling, samt derigennem at styrke deres mandat som mellemledere og skabe synergier og en fælles kultur på holdet – selvfølgelig med det mål for øje, at indfri de ambitiøse mål de som afdeling og organisation havde sat.

Løsningen

Det var tydeligt, at mellemledergruppens behov rakte ud over et videreudviklingsforløb i salgsledelse, fordi der grundlæggende var nogle interne stridigheder i gruppen, hvor medlemmerne individuelt, og uden at have et fælles sprog, forsøgte at påvirke den fælles retning for afdelingen.

Med udgangspunkt i det, designede Nicolai fra Sales Diversity Lab derfor et forløb over 4 måneder med sammenlagt 6 kursusdage, 3 fælles workshops og 3 individuelle sessioner, som tog udgangspunkt i at skabe en fælles forankring for gruppen gennem større forståelse for både egne, såvel som andre gruppemedlemmers personlige karaktertræk, udvikling af mange – meget forskellige – medarbejdere i en kompleks ledelsessituation, samt de kommunikative værktøjer der er kritiske for at lykkes i en hverdag med mange øjne på bolden.

Ved at give praktiske forberedelsesopgaver, samt ved at brede forløbet ud over adskillige måneder, fik gruppen endvidere mulighed for at anvende metoderne løbende, hvilket gjorde, at gruppen i høj grad var meget engagerede i de enkelte sessioner gennem individuelle og fælles refleksioner og rykkede sig markant på baggrund af hver enkelt af dem.

Som afslutning på projektet arrangerede Nicolai en fejring af forløbet, hvor hver enkelt mellemleder fik mulighed for at holde et oplæg omkring egne refleksioner over læringen – både for at runde forløbet af, samt som afløb at identificere.

Resultatet

“Resultatet har kort fortalt været over al forventning. Nicolai har forstået gruppens behov for den indbyrdes forståelse og et fælles sprog, som har givet et solidt fundament til udviklingen af deres medarbejdere. Det stod derfor hurtigt klart, at dét at gruppen rykkede tættere sammen medvirkede, at tiltroen til dem som ledergruppe blev markant forbedret, samtidig med at kvaliteten af deres salgsledelse steg betragteligt. Det bidrog samlet set til et kvartal, hvor der kom fokus på medarbejdersammensætningen, de ledelsesmæssige strukturer og en ambition om at indfri de vaklende resultater – faktisk i en sådan grad, at afdelingen leverede sit bedste resultat nogensinde i forlængelse af det afsluttede kursus. Det var således heller ikke svært at blive enige om beslutningen om lade Nicolai designe endnu et kursus for vores mellemledergruppe. Jeg vil på baggrund af dette give min varmeste anbefaling til Nicolai som rådgiver i salgsledelse og salgscoaching.”

— Gustav Eik Thur, Sales & Fundraising Manager, UNICEF

Gratis e-bog
Salgspsykologi

Download vores populære e-bog, der taler ind i salgspsykologi og klæder dig godt på til dit næste salg.

Skrevet af
Nicolai Jaques Sørensen
Direktør, Sales Diversity Lab
Book et uforpligtende møde

Skriv til os herunder – så kontakter vi dig

"*" indikerer påkrævede felter