træning

Individuel træning

Til dig der vil have maksimal effekt, og som ikke bliver skræmt af et intensivt men ekstremt effektfuldt forløb


Denne træningsform er intensiv og der er fuld fokus på dig og det du gerne vil nå. Samtidig kan du forvente at der stilles store krav til din efterfølgende eksekvering og evne til at omsætte teori til praksis – sidstnævnte er typisk også en del af de individuelle forløb som typisk har én eller flere af følgende overskriver som omdrejningspunkt.


 • Pipeline og salgsplanlægning
  Lav de rette indsatser, og brug alle berøringer med kunder til at skabe værdi og bringe dig i retning af din salgsmæssige målsætning. Udover strukturen og systematikken handler salg i høj grad om timing.

 • Identifikation af salgsmuligheder i den nuværende kundeportefølje 
  Hvor stort et forretningsmæssigt potentiale indeholder dine nuværende kunder egentligt? En ting er at få overblikket, og en anden er at planlægge forløsning af det, og ikke mindst at få succes med at så rent faktisk at gøre det.

 • Skab værdi på salgsmødet 
  Konkurrencesituationen øver indflydelse på dét dine nuværende, såvel som kommende, kunder fokuserer på og det de efterspørger. Hvis ikke du skal havne i den evindeligt nedadgående prisspiral, skal du differentiere dig – ikke kun overordnet, men i HVERT ENESTE møde – vi udforsker sammen HVORDAN.

 • Fra leverandør til strategisk samarbejdspartner 
  Priskonkurrencen har fået mange sælgere til at drømme om partnerskaber med kunderne – men de færreste lykkes med det. Her handler det om at forstå din kundes forretning og skabe værdi for kundes kunder.

 • Håndtér ALLE kunder forskelligt - din måde at opfatte verden bestemmer hvordan du handler. Dette princip gælder i høj grad når du interagerer med andre mennesker. Blive skarp på hvilken adfærd, der kan presse dig og imødegå presset FØR det opstår, og målret dine budskaber til dem du.