Servicechef sparring

Dit liv i service(afdelingen)

Som servicechef sidder du ofte alene, midt mellem supply-chain, produktion, marketing, økonomi og de kundevendte funktioner.

Du skal balancere flere vidt forskellige logikker. På den ene side er der dem som koncentrerer sig om optimering, processer og minimering af fejl. Og på den anden side, det der handler om kundeoplevelser, tilgængelighed og tiltrækning af nye kunder (måske endda med beslægtede behov).

Udover at det at være i serviceafdelingen føles som hjertet og kommandocentralen i virksomheden, kan det også være en plads hvor du føler dig alene. Ikke fordi viljen andre steder mangler, men mere fordi det typisk er fordi dine kolleger i organisationen ikke helt forstår logikkerne og de mange forskelligartede hensyn der skal tages i serviceafdelingerne.

Behovet for sparring "udefra"

Vi har alle behov for sparring fra tid til anden. Enten fordi vi har en ide som skal ”trykprøves”, fordi vi er kørt fast, eller simpelthen fordi ”øjne udefra” kan hjælpe med at få øje på det man selv er blevet blind for.

Til det anbefales det klart at du bruger dine lederkolleger. De forstår kulturen i virksomheden, produkterne og kunderne. Med andre ord forstår de konteksten, og det er ofte en fordel, hvis dine beslutninger skal kvalificeres. På den anden side har kollegerne jo også deres mål, succeskriterier og dagsordner, så du kan heller ikke sparre med dem om ALT.

Sparring helt ”udefra” kan være en fordel, særligt når den kommer fra en person, som kender til de forskelligartede dynamikker, der kendetegner kundeservice og ikke mindst hvordan du som leder skal balancere de øvrige dagsordner i jeres virksomhed. Og det er det som vi kalder ”Servicechefsparring”

Hvad får du ud af det?

Hvorfor investerer tid og ressourcer i at få “andre øjne” på din hverdag?

  • Du får adgang til at sparre med en som kender dynamikkerne i organisationen, og som kan hjælpe med at eksekvere på de vigtigste projekter
  • Du bliver udfordret på dine idéer, og derigennem andre perspektiver på hvad man også kan gøre
  • Du får konkrete planer for eksekvering på dine opgaver – og tæt opfølgning
  • Du bliver endnu skarpere på din servicestrategi, din ledelse og dine resultater
  • Du udvikler dit servicemindset endnu mere til gavn for både dig og virksomheden

Hvad koster det, og hvem er det for?

Servicechef sparring er for dig som vil udvikle dig selv, dit team og din organisation. Du skal være villig til at blive udfordret og villig til at afsætte tid til forløbet. Hvis du er mere optaget af at træde til og altid løse driften for de andre, er dette forløb ikke for dig – endnu.

Prisen kommer først og fremmest an på behovet. Det betyder konkret at i det omfang opgaven er klart defineret vil du kunne få en fast pris på løsningen.

Men oftest tager servicechefsparring og strategisk serviceudvikling udgangspunkt i stadiet før konkretisering af opgaven.

Det vil sige at de første møder skaber en afklaring af alt fra driftsmæssige nøgleopgaver, hen over quick wins, til de strategiske initiativer, der eksempelvis giver jer en strategisk fordel i markedet.

Servicechef sparring er fleksibelt, og prisen afhænger af den konkrete opgave eller det forløb du har brug for.

Vi arbejder med 2 forskellige modeller.

Klippekort:

Klippekort er til de forløb, hvor der typisk ikke er en klar defineret opgave, men hvor du ønsker sparring på de emner der er højaktuelle netop nu. Med denne model bruges de aftalte klip efterhånden som vi arbejder os fremad sammen.

  • Pris: 8 timer koster kr. 18.000
  • Pris: 16 timer koster kr. 32.400
  • Pris: 20 timer koster kr. 38.500

Projektramme:

Har du et klart defineret projekt du søger sparring til, eller budget, laver vi sammen en projektramme. Da projekterne kan være meget varierede, afklares projektrammen gennem en for analyse, hvor vi sammen afklarer projektet.

  • For analyse: Pris kr. 18.000,-
  • Projektramme aftales efterfølgende

Ovenstående er baseret på Group Diversity Labs almindelige forretningsbetingelser. Priserne er ekskl. moms, befordring jf. statens takster, samt udgifter til parkering, lokaler, forplejning.

Alternativt kan du tage en snak med Dan om den opgave du gerne vil have løst i din serviceafdeling. Du kan kontakte Dan på nedenstående link, eller på nummer 71956858

Handler din opgave om udvikling og træning af dit personale i service, så se her, eller kontakt Dan for en dialog om et tilpasset forløb for hele din afdeling.

Kontakt