Individuel salgstræning

Til dig der vil have maksimal effekt af din salgstræning, og som ikke bliver skræmt af et intensivt, men ekstremt effektfuldt forløb.

Denne form for salgstræning er intensiv, og der er fuld fokus på dig og dine mål. Samtidig kan du forvente, at der stilles store krav til din efterfølgende eksekvering og evne til at omsætte teori til praksis. Det er en af styrkerne ved de individuelle forløb, som typisk har én eller flere af følgende overskrifter som omdrejningspunkt.

Pipeline og salgsplanlægning

En struktureret og systematisk tilgang fremfor spredt fægtning. Mange sælgere smider forgæves alt hvad de har i hænderne, når de møder noget der ligner en kunde, der måske vil købe. Sådan går enorme ressourcer til spilde, fordi sælgerne effektivitet simpelthen er for ringe.

Gennem salgstræning hjælper vi dig med at lave de rette indsatser og med at bruge alle kunder-berøringer til at skabe værdi og bringe dig i retning af din salgsmæssige målsætning. Udover strukturen og systematikken handler salg i høj grad om timing og om at påvirke kunderne med de rigtige ting, når de er parrate til det – alt det hjælper vi dig til at systematisere så du får mere ud af indsatsen.

Identifikation af salgsmuligheder i den nuværende kundeportefølje

Hvor stort et forretningsmæssigt potentiale indeholder dine nuværende kunder egentligt?
En ting er at få overblikket, og en anden er at planlægge forløsning af det og ikke mindst at få succes med at rent faktisk at gøre det.

Skab værdi på salgsmødet

Konkurrencesituationen øger indflydelse på dét, som dine nuværende og kommende kunder efterspørger og fokuserer på. Hvis ikke du skal havne i den evindelige nedadgående prisspiral, skal du differentiere dig – ikke kun overordnet, men i HVERT ENESTE møde. Vi udforsker sammen HVORDAN. Her inddrager vi vores 4D-system, som giver dig flere perspektiver på din tilgang til salgsmødet.

Fra leverandør til strategisk samarbejdspartner

Priskonkurrencen har fået mange sælgere til at drømme om partnerskaber med kunderne – men de færreste lykkes med det. Her handler det om at forstå din kundes forretning og skabe værdi for kundens kunder. Dette arbejde betegnes typisk som nøglekundearbejde eller Key Account Management.

Også her er nøglen til succes udformet som en struktureret og systematisk række af indsatser som henover tid sikrer at den forretningsmæssige relation til kunden udvikler sig fra simpel leverandør til et strategisk samarbejde – og i den proces kan en klassisk ”gung-ho”-sælger spolerer måneders arbejde på ganske få minutter…

Intet bliver det samme igen

Håndtér ALLE kunder forskelligt. Din måde at opfatte verden på bestemmer, hvordan du handler. Dette princip gælder i høj grad, når du interagerer med andre mennesker.

Gennem individuel salgstræning bliver du skarp på hvilken adfærd, der kan presse dig. På den måde kan du imødegå presset, FØR det opstår, og målrette dine budskaber til dem, du taler med – frem for kun at kommunikere ud fra din EGEN præference.