Ny partner i Sales Diversity Lab

Dan Brandt indtræder som partner i Sales Diversity Lab, og tilføjer et nyt perspektiv samtidig med at eksekveringskraften styrkes væsentligt.

Endnu et perspektiv – nu med en ledelsesmæssig vinkel som udgangspunkt. Som resultat af Dans mangeårige erfaring med ledelse i forskellige funktioner, vil det med stor sandsynlighed være det du bliver mødt af, når du drøfter udvikling af din organisation med ham – i hvert fald som udgangspunkt.

Missionen, der handler om at ”hjælpe flere mennesker med at anvende flere perspektiver på flere situationer – i salg”, udspringer af troen på, at vores eget perceptionsfilter undertiden optræder som røgslør for de RIGTIG gode løsninger. Når vi bevidst anvender andre perspektiver (end det vi umiddelbart finder mest naturligt) får vi adgang til nye måder at handle på, og dermed adgang til at skabe bedre resultater.

Dan udtaler: ”det er almindelig kendt, at vi kan løse naboens problemer, men når vi møder dem selv, synes de som uoverkommelige barrierer – årsagen er meget simpel – naboens problemer er ikke dine. Og derfor kan du nemmere skifte perspektiv, i forsøget på at finde en ny løsning.”

Et partnerskab med store forskelle. 

Ligesom Dans ”naturlige udgangspunkt” er ledelse, har Nicolai det salgsteoretiske univers som sit udgangspunkt. Synergien mellem de to udgangspunkter er enorm, fordi salgsperspektiverne ikke gør det alene – de skal ind i hverdagen, og her bliver de ledelsesmæssige færdigheder forudsætningen for at lykkes.

Nicolai udtaler: ”Dan er en gave for vores kunder, fordi han selv har stået i situationen hvor hensynet til forretningen, medarbejderne og kunderne skal balanceres. Hans høje teoretiske niveau kombineret med en stor portion ”hands-on-eksekvering”, kommer til at gøre det meget nemmere for vores kunder at lykkes.”

Vi håber du vil byde Dan hjertelig velkommen i rollen som din sparringspartner.

Send en mail til Dan