Dan Brandt – Service & salgsledelse i fokus

Man kan ikke tale om Dan uden også at tale om service & salgsledelse. For hvis du kigger på, hvad han har beskæftiget sig med de sidste mange år, så vil ledelse være et gennemgående tema for hans virke. Og altid i kommercielle funktioner, med service som det centrale emne.

Dan har blandt andet været med til at sætte dagsordenen for flere virksomheder i forhold til serviceledelse. Det vil sige, at han har arbejdet intenst med den daglige kundekontakt og etableret et smidigt, velfungerende og respektfuldt samarbejde med varehuse, grossister m.fl. samt skabe trygge, effektive og tillidsskabende interne arbejdsgange mellem kolleger på tværs af afdelinger.

Dan’s motto er: “Kunden har altid ret – til god service”

”God ledelse minder meget om god opdragelse. Som du måske kender fra din rolle som forældre, skal du både støtte kærligt og omsorgsfuldt – og sætte konkrete rammer og stille krav. Din fornemste opgave er at guide hver enkelt medarbejder til at blive en endnu bedre version af sig selv. Du giver plads til at hele mennesket bliver vakt aktivt, engageret og begejstret til live. Dét rykker.” Og som Dan siger "Kunden har altid ret - til god service"
Dan Brandt, Sales Diversity Lab

Som Service Director for Duba-B8 (i dag HolmrisB8) stod Dan i spidsen for at opbygge en stærk serviceorganisation med selvstændigt forretningsområde. Målet var at transformere serviceafdelingen til kommerciel spydspids, og dermed med gøre serviceydelserne til et produkt, som både sælgerne, og serviceteknikerne kunne sælge.

Resultatet var en femdobling af omsætningen gennem systematisk optimering af arbejdsgange og identificering af nye, effektive måder at gøre tingene på – udover selvfølgelig en markant øget kundeloyalitet på grund af den merværdi, som serviceafdelingen nu kunne skabe.

Med Dan får du en coach og mentor, som er passioneret om samspillet i organisationer, samspillet imellem mennesker og vores forskellighed. Skal du have succes med salgsledelse, skal vi sammen nedbryde siloer og erkende, at vores egen tænkning kan være vores egen begrænsning.

Vi du vide mere om, hvordan Dan kan hjælpe dig med service- & salgsledelse, kan du kontakte ham direkte her.

Curriculum vitae

Diplom i Organizational Leadership
Service Director, Duba-B8 A/S
Service Manager, Duba-B8 A/S
Senior Sales Manager, Arla Foods
Department Manager, Dansk Supermarked
Sergent, Forsvaret