SE

Fra kreativ forretningsudvikling til konkret indtjening

SE er en af Danmarks tredjestørste energiselskaber og forsyner den sydlige del af Danmark med energi. Selskabet servicerer over 300.000 husstande og har hovedsæde i Esbjerg. I 2020 fusionerede SE med energiselskabet Eniig og er siden blevet til selskabet Norlys. Selskabet er også en af Danmarks største udbydere af bredbånd og tv gennem ejerskabet af Stofa.

Udfordringen

Udgangspunktet for opgaven var et ønske om at aktivere nogle af de godt 150 forretningsideer, der var indsamlet under overskriften ”fra sort til grøn energi”. Umiddelbart var løsningen jo lige til, for forretningsideerne var indsamlet, og nu skulle der jo så at sige blot sættes strøm til. Men hvordan kommer vi fra over hundrede ideer til gennemarbejdede forretningsplaner, som kan generere fremtidens vækst?

Løsningen

Løsningen blev til under overskriften ”Innovative Business Modelling”. Der var intet mindre end 150 gode idéer til, hvordan SE skulle hæve salget, så Sales Diversity Lab opsatte en proces, hvor vi prøvede at lave forretningsmodeller på så mange idéer som muligt. Heri ligger en udvælgelse af ”tilsyneladende bæredygtige forretningsideer”, udvikling og kvalificering af ideen, samt udvikling af et road map for eksekvering af forretningsideen.

Efter de tre dages internat workshop blev der arbejdet videre med ideen i yderligere 3 uger, hvorefter alle forretningsideerne blev vurderet i forhold til potentialet (for indtjening) og tidshorisonten. De ideer med kort tidshorisont og store indtjeningsmuligheder blev sat i værk.

Idéerne blev indsnævret til der kun var 5 tilbage. Dem blev der sat strøm til, og SE havde inden for en første måned efter lanceringen allerede solgt den første mio. kilowatttimer.